• BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ MỚI

Loại xe Phạm vi dưới 30 km Phạm vi trên 30 km
Xe 4  chỗ 15k/km 13k/km
Xe 7 chỗ 18/km 15k/km
Xe hợp đồng đi tỉnh 1 chiều hoặc 2 chiều Báo giá trực tiếp
0942 258 787
0942258787